Fiahrts eich gscheid auf – ned bloß zua Wiesn

Fiahrts eich gscheid auf – ned bloß zua Wiesn
 • Oiwei zerst a Billettl kaffa.
 • A Leberkaassemme, a Giggerl oda aa a Döner san zwar wos Feins – aba ned im Zug.
 • Rotzfetzn, Oidbabier und Flaschn ghearn in de Kiwe an da Dia.
 • Haxn oda Koffa ghearn ned aufn Sitz.
 • So a Mass Wiesnbier hods ganz schee in sich – deads langsam!
 • Bittschee ned in Zug einispeim, sondan schaugts, dassds no aufn Abort kemmts.
 • Gega a Gstanzl, a Musi oda a weng Kartln hod koana wos, aba bittschee ned z laut.
 • In d Eckn biesln is aa im Zug verbotn.
 • Ned jeda is a Picasso – oiso schmierts an Zug ned o.
 • Bettln und Hausiern meng ma aa ned.
 • Wenns raffa megts – bittschee draussn.
 • A wenn des Deandl oda da Bua neba Dir no so nett dreischaugt – lass Deine Bratzn bei Dir!
 • Danzn im Gang oda aufm Sitz kannt bled nausgeh – bleibts liaba hogga.
 • Zigarillos, Zigarrn oda Stumpn wern bloß am Bahnsteig graucht und ned im Zug.
 • Bittschee heards auf unsan Schaffna – weil der hod oiwei Recht und a mords Erfahrung!

Auf a friedliche Wiesn!